Wydawnictwa muzealne

Muzeum Miasta Jaworzna prowadzi działalność naukową, wydając publikacje o rożnej tematyce. Są to m.in. książki historyczne, albumy fotograficzne, wydawnictwa pokonferencyjne i katalogi wystaw.

Wszystkie wskazane poniżej pozycje dostępne są w sprzedaży w budynku Muzeum Miasta Jaworzna. Istnieje również możliwość ich zamówienia online i wysyłki.
W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy – info@muzeum.jaw.pl – lub telefoniczny – 32 6181 950.


Obóz dwóch totalitaryzmów | Jaworzno 1943-1956 | tom 3

Muzeum Miasta Jaworzna przedstawia najnowsze wydawnictwo książkowe Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3 . Redaktorem naukowym tomu był Adrian Rams, opracowanie graficzne wykonał Sławomir ...

Katalog / Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską Muzeum Miasta Jaworzna zorganizowało wystawę czasową pt. Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości ...

Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII wiek)

Historia Długoszyna sięga 780 lat wstecz. Jego losy są zdumiewające i intrygujące. Spisał je arcyciekawie Jarosław Sawiak. Właśnie ukazała się jego książka zatytułowana „Długoszyn – ...

Dobrze używałeś kapłaństwa mój bracie

"Dobrze używałeś kapłaństwa mój bracie. Księża Stanisław i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia, świadectwo epoki". Wydano ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego z inicjatywy radnych Rady Miasta ...

Jaworzno interdyscyplinarnie – regionalizm w szkolnej edukacji

Muzeum Miasta Jaworzna z radością oddaje w Państwa ręce swoją najnowsze wydawnictwo Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, w całości poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej historii ...

Jaworzno interdyscyplinarnie.

"Jaworzno interdyscyplinarnie. Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego na przestrzeni wieków". Regionalizm w szkolnej edukacji: tom VII Redakcja naukowa tomu Adrian Rams Redakcja naukowa serii Dariusz Rozmus Sławomir ...

Historia Jaworzna do 1795 roku

Redaktor merytoryczny Andrzej Bator Korekta Lech Kłeczek Opracowanie graficzne Sławomir Śląski ISBN 978-83-924519-6-9 Wydawca Muzeum Miasta Jaworzna Dyrektor Przemysław Dudzik Druk Drukarnia Skleniarz w Krakowie ...

Historia Jaworzna w XIX wieku

Autor Maria Leś-Runicka Recenzenci dr hab. Dariusz Nawrot dr Sławomir Witkowski Redakcja naukowa i korekta Adrian Rams Opracowanie graficzne Sławomir Śląski ISBN 978-83-65438-05-8 Wydawca Muzeum ...

170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy

"170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy". To nowe wydawnictwo Muzeum Miasta Jaworzna autorstwa Adriana Ramsa. Wydawnictwo ukazało się staraniem działającego ...

Byczyna na starej fotografii tom I

"Byczyna na starej fotografii" to książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna - Koło Byczyna. Jest to pierwszy tom przedstawiający archiwalne fotografie Byczyny, jednej z ...

Jesienne liście wspomnień

"Jesienne liście wspomnień" to zapis wspomnień Bohdana Dziunikowskiego. Cena: 15 zł ...

Nieodwracalność czasu

W piątek 19 listopada 2010 r. w Muzeum Miasta Jaworzna o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z profesorem Bohdanem Dziunikowskim. Autor swą obecnością uświetni promocję ...

Byczyna na starej fotografii 1939-1977

„Byczyna na starej fotografii 1939-1977” - to już drugi tom historycznego albumu o Byczynie. Książka powstała dzięki pasjonatom Byczyny. W albumie znajdują się unikatowe rodzinne ...

Żołnierska Rodzina Pokornych

„W dzisiejszym rozbieganym świecie zachęcam do zatrzymania się i zapoznania z historią rodziny niezwykłej – o wielkim potencjale patriotyzmu, z rozległą tradycją żołnierską, powstańczą i ...

Szczakowa na starej pocztówce i fotografii

Album zawiera cenne i unikatowe fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum oraz przekazane przez mieszkańców Szczakowej. Pierwsi zawodowi fotografowie i prywatni posiadacze aparatów fotograficznych przybyli do ...

Jaworzno minione

W marcu 2010 r. Muzeum Miasta Jaworzna wydało kolejną publikację książkową – tym razem autorstwa Bartłomieja Cieszyńskiego pt. Jaworzno minione. Zachęcamy do lektury. Książkę można ...

Do was przybywam. Biskup i kardynał Karol Wojtyła w Jaworznie

"Do was przybywam. Biskup i kardynał Karol Wojtyła w Jaworznie" to bogato ilustrowana kronika odwiedzin Karola Wojtyły w Jaworznie. Książka zawiera ok. 150 fotografii i ...

Jaworzna strona zielona

Z przyjemnością informujemy, że na początku grudnia 2012 roku ukazało się wydawnictwo pod nazwą "Jaworzna strona zielona". Autorem albumu jest Przemysław Marcin Cieszyński. Nowe wydawnictwo ...

110 lat Jaworzna w fotografii

110 lat Jaworzna w fotografii Publikacja ukazała się w 2010 roku podczas inauguracji obchodów 110-lecia nadania miastu praw miejskich w czasie Dni Otwartych Muzeum Miasta ...