Książki / Albumy / Publikacje

Muzeum Miasta Jaworzna prowadzi działalność naukową wydając publikacje o rożnej tematyce. Są to m.in. książki historyczne, fotograficzne, wydawnictwa po konferencyjne, katalogi wystaw. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami muzealnymi. Wszystkie pozycje dostępne są w sprzedaży w budynku Muzeum Miasta Jaworzna. Istnieje również możliwość zamówienia internetowego. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy (info@muzeum.jaworzno.pl) lub telefoniczny (32 6181 950).

 

Obóz dwóch totalitaryzmów | Jaworzno 1943-1956 | tom 3
      Muzeum Miasta Jaworzna przedstawia najnowsze wydawnictwo książkowe Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943-1956, tom 3 .
więcej...
Katalog / Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską Muzeum Miasta Jaworzna zorganizowało wystawę czasową pt. Witam Cię Polsko! Jaworzno
więcej...
Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII wiek)
  Historia Długoszyna sięga 780 lat wstecz. Jego losy są zdumiewające i intrygujące. Spisał je arcyciekawie Jarosław Sawiak. Właśnie
więcej...
Dobrze używałeś kapłaństwa mój bracie
„Dobrze używałeś kapłaństwa mój bracie. Księża Stanisław i Andrzej Bajerowie: świadectwo życia, świadectwo epoki”.  Wydano ze środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego
więcej...
Jaworzno interdyscyplinarnie – regionalizm w szkolnej edukacji
Muzeum Miasta Jaworzna z radością oddaje w Państwa ręce swoją najnowsze wydawnictwo Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, w całości poświęcone
więcej...
Jaworzno interdyscyplinarnie.
„Jaworzno interdyscyplinarnie. Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego na przestrzeni wieków”.  Regionalizm w szkolnej edukacji: tom VII Redakcja naukowa tomu Adrian Rams
więcej...
Historia Jaworzna do 1795 roku
Redaktor merytoryczny Andrzej Bator Korekta Lech Kłeczek Opracowanie graficzne Sławomir Śląski ISBN 978-83-924519-6-9 Wydawca Muzeum Miasta Jaworzna
więcej...
Historia Jaworzna w XIX wieku
Autor Maria Leś-Runicka Recenzenci dr hab. Dariusz Nawrot dr Sławomir Witkowski Redakcja naukowa i korekta Adrian Rams Opracowanie
więcej...
170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy
„170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy”. To nowe wydawnictwo Muzeum Miasta Jaworzna autorstwa Adriana Ramsa.
więcej...
Byczyna na starej fotografii tom I
„Byczyna na starej fotografii” to książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna – Koło Byczyna. Jest to pierwszy tom przedstawiający archiwalne
więcej...
Jesienne liście wspomnień
„Jesienne liście wspomnień” to zapis wspomnień Bohdana Dziunikowskiego. Cena: 15 zł
więcej...
Nieodwracalność czasu
W piątek 19 listopada 2010 r. w Muzeum Miasta Jaworzna o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z profesorem Bohdanem Dziunikowskim. Autor swą obecnością uświetni
więcej...
Byczyna na starej fotografii 1939-1977
„Byczyna na starej fotografii 1939-1977” – to już drugi tom historycznego albumu o Byczynie. Książka powstała dzięki pasjonatom Byczyny. W albumie
więcej...
Żołnierska Rodzina Pokornych
„W dzisiejszym rozbieganym świecie zachęcam do zatrzymania się i zapoznania z historią rodziny niezwykłej – o wielkim potencjale patriotyzmu, z rozległą tradycją
więcej...
Szczakowa na starej pocztówce i fotografii
Album zawiera cenne i unikatowe fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum oraz przekazane przez mieszkańców Szczakowej. Pierwsi zawodowi fotografowie i prywatni posiadacze aparatów
więcej...
Jaworzno minione
W marcu 2010 r. Muzeum Miasta Jaworzna wydało kolejną publikację książkową – tym razem autorstwa Bartłomieja Cieszyńskiego pt. Jaworzno minione.
więcej...
Do was przybywam. Biskup i kardynał Karol Wojtyła w Jaworznie
„Do was przybywam. Biskup i kardynał Karol Wojtyła w Jaworznie” to bogato ilustrowana kronika odwiedzin Karola Wojtyły w Jaworznie. Książka zawiera
więcej...
Jaworzna strona zielona
Z przyjemnością informujemy, że na początku grudnia 2012 roku ukazało się wydawnictwo pod nazwą „Jaworzna strona zielona”. Autorem albumu jest Przemysław Marcin
więcej...
110 lat Jaworzna w fotografii
110 lat Jaworzna w fotografii Publikacja ukazała się w 2010 roku podczas inauguracji obchodów 110-lecia nadania miastu praw miejskich w czasie Dni
więcej...

Zeszyty historyczne

Zeszyty historyczne nr 14
Ukazał się kolejny, czternasty numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką poszczególnych rozdziałów. Zeszyty można
więcej...
Zeszyty historyczne nr 13
Ukazał się kolejny, trzynasty numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Poruszone zostały w nim tematy z zakresu historii przemysłu, komunikacji, a także
więcej...
Zeszyty historyczne nr 11
W kolejnym, jedenastym numerze naszych zeszytów, ukazały się następujące artykuły: Bartłomiej Cieszyński, Budownictwo drewniane w Jaworznie.  Barbara Legutko, Żydzi
więcej...
Zeszyty Historyczne nr 12
Początkiem 2010 r. został wydany kolejny numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Poruszone są w nim zagadnienia między innymi z zakresu: historii przemysłu,
więcej...