Lekcje

Lekcje muzealne to forma zajęć, prowadzonych przez pracowników Muzeum według ich autorskich scenariuszy, łączących w przestrzeni ekspozycyjnej naukę z zabawą. Przyjemna atmosfera oraz nowoczesna metodyka, uwzględniająca wykorzystanie pokazów multimedialnych, gier dydaktycznych, form nauczania interaktywnego, sprawia, że treść zajęć jest łatwiej przyswajana. Lekcje muzealne dają niezwykłą szansę kontaktu z żywą historią – eksponatami, fragmentami ekspozycji, interesującymi gośćmi. Uczą praktycznego wykorzystania zdobytej już wiedzy.

Lekcje muzealne są dostosowane do wieku uczestników. Nasze propozycje przygotowaliśmy w oparciu o bogate zbiory naszego Muzeum oraz podstawy programowe dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dlatego będą doskonałym uzupełnieniem szkolnej edukacji. Gwarantują dużą dawkę wiedzy z zakresu lokalnej historii, kultury i sztuki, ukazanej na szerokim tle porównawczym historii Polski i historii powszechnej, by uczynić toczące się tu procesy bardziej zrozumiałymi.

 

Rezerwacja lekcji:

Klementyna Śliz 
E-mail: klementyna.sliz@muzeum.jaw.pl
Tel: 728 883 473

 

Szkoły podstawowe


Jak ubierano się w Jaworznie
Strój od zawsze towarzyszył człowiekowi. Uczestnicy będą poznawać różne jego funkcje: stroju jako kostiumu, odzieży odświętnej, codziennej itp.
więcej...
Dzieje jaworznickiej patarfii
Podczas lekcji przedstawione zostaną początki kościoła w Jaworznie oraz jego rozwój poprzez wyodrębnienie się z macierzy nowych parafii. 
więcej...
Tajemnice jaworznickich domów
Poznamy dawne drewniane zabudowania miasta, wyposażenie budynku wiejskiego, obowiązujące na tym terenie formy zdobienia (np. skrzyń posagowych) oraz tajniki wykonywania
więcej...
Jaworzno, którego nie znasz – historia miasta
Przedstawienie najważniejszych wydarzeń i postaci z historii Jaworzna. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna przedstawiająca dokumenty, fotografie i pocztówki pochodzące ze zbiorów
więcej...
Święci i ich atrybuty, kościoły i kapliczki
Prawie każde miasto ma swoje zabytki architektury, malarstwa i rzeźby, które wiążą się z kultem świętych. Omówienie tych zabytków
więcej...
Tradycje domu żydowskiego. Od narodzin aż po śmierć
Prelekcja przybliżająca zasady związane z cyklem życia tradycyjnej żydowskiej rodziny. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami religijnymi,
więcej...
Na drabinie społeczeństwa feudalnego, czyli z wizytą u pana, chłopa i plebana
Celem lekcji jest przedstawienie struktury społeczeństwa w średniowieczu i epoce nowożytnej, hierarchii urzędów szlacheckiej Polski i powinności chłopa wobec swojego
więcej...
Jaworznickie tradycje i legendy górnicze
Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały dawniej jaworznickie kopalnie, gdzie się znajdowały, jakich narzędzi używali górnicy, jak zmieniał
więcej...
Jaworznicki kirkut
Pochodzący z XIX wieku jaworznicki cmentarz żydowski, na którym znajduje się ponad trzysta ocalałych nagrobków, należny do najcenniejszych zabytków Jaworzna. W trakcie
więcej...
Kto Ty jesteś? Polak mały
Zajęcia mają na celu przybliżenie symboli narodowych: flagi państwowej, godła oraz hymnu. Do zajęć wprowadzone zostaną również zagadnienia związane z miejscem
więcej...
Obóz dwóch totalitaryzmów
Utworzenie w 1943 r. w Jaworznie obozu Neu-Dachs – filii KL Auschwitz-Birkenau – wydatnie wpłynęło na losy dotąd spokojnego, przemysłowego
więcej...
Galeny i galmanów nieprzebrane góry: górnictwo kruszcowe w Jaworznie
Galeny i galmanów nieprzebrane góry: górnictwo kruszcowe w Jaworznie. Przypominając sobie historię poszukiwaczy złota na dzikim zachodzie znajdujemy zaskakująco wiele podobieństw
więcej...
Strój średniowieczny
Każdy ma swoje wyobrażenie stroju średniowiecznego, wyglądu księżniczki, rycerza, chłopa czy mieszczanina. Jednak czy to wyobrażenie ma swoje przełożenie w rzeczywistości?
więcej...
Jaworzno w czasie II wojny światowej – życie w okupacyjnym mieście
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z polityką okupanta i sytuacją mieszkańców podczas okupacji hitlerowskiej. Omówiona zostanie również historia hitlerowskiego
więcej...

Szkoły ponadpodstawowe


Jeden z „Nielicznych” – historia życia Karola Pniaka
Celem lekcji jest przybliżenie życiorysu asa lotnictwa polskiego mjr. pil. Karola Pniaka. Prześledzimy jego szlak bojowy począwszy
więcej...
Jaworznianin Wincenty Drabik
Prelekcja poświęcona życiu i twórczości wybitnego scenografa w kontekście Wielkiej Reformy Teatru w Polsce. (Wincenty Drabik urodził się w 1881 roku w Jaworznie. Jego twórczość
więcej...
W saloniku XIX wiecznym i w domu robotnika
W trakcie lekcji uczestnicy zapoznają się z pojęciami z zakresu architektury. Będą poznawać historyczną zabudowę naszego miasta oraz jej zróżnicowanie, funkcje budynków takich
więcej...
Jaworznicki kirkut
Pochodzący z XIX wieku jaworznicki cmentarz żydowski, na którym znajduje się ponad trzysta ocalałych nagrobków, należny do najcenniejszych zabytków Jaworzna. W trakcie
więcej...
Tradycje domu żydowskiego. Od narodzin aż po śmierć
Prelekcja przybliżająca zasady związane z cyklem życia tradycyjnej żydowskiej rodziny. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami religijnymi,
więcej...
Losy jaworznickich żydów w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1942
Spotkanie rozpocznie się projekcją filmu o jaworznickiej społeczności żydowskiej pt. „Pozostały po nich fotografie” (około 30 minut). W drugiej części spotkania
więcej...
Jak powstawało Jaworzno. Od średniowiecznych osad do współczesnego miasta
Dzisiejsze Jaworzno składa się z 22 dzielnic i osiedli, które scalono w jednolity organizm miejski dopiero w drugiej połowie XX w. Pozostałościami po tym
więcej...