Historia Jaworzna do 1795 roku

Redaktor merytoryczny
Andrzej Bator

Korekta
Lech Kłeczek

Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

ISBN 978-83-924519-6-9

Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna

Dyrektor
Przemysław Dudzik

Druk
Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Cena: 21 zł


Spis treści

STAN BADAŃ HISTORYCZNYCH
I. PRADZIEJE ZIEMI JAWORZNICKIEJ
II. DZIEJE POLITYCZNE
Pierwsze wzmianki źródłowe
Klemens Magnus Gryfita
Pogranicze w ogniu
Czas pokoju i wojny

III. ROZWÓJ OSADNICTWA
Układ przestrzenny wsi
Drogi i gościńce
Zaludnienie

IV. ŻYCIE NA WS

Dom i rodzina
Chłopska własność ziemi 
Gospodarstwa sołtysów 

V. SYTUACJA GOSPODARCZA 
Karczmarstwo
Młynarstwo 
Górnictwo kruszcowe 
Początki górnictwa węglowego 

VI. DZIEJE PARAFII
Duszpasterze
Dzieje budynku kościelnego 
Kaplica w Jeleniu
Bractwo Matki Boskiej Szkaplerznej 
Finansowanie parafii 

VII. HISTORIA SZKOŁY PARAFIALNEJ
Szkoła i nauczyciele 
Dzieło Komisji Edukacji Narodowej 

VIII. HISTORIA NAJSTARSZYCH OSAD
BYCZYNA 
CIĘŻKOWICE 
DĄBROWA 
DŁUGOSZYN 
JAWORZNO
JELEŃ 
SZCZAKOWA