Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII wiek)

 

Historia Długoszyna sięga 780 lat wstecz. Jego losy są zdumiewające i intrygujące. Spisał je arcyciekawie Jarosław Sawiak. Właśnie ukazała się jego książka zatytułowana „Długoszyn – zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII – XVIII wiek)”. Autor do tej pory znany był głównie ze swojej twórczości poetyckiej oraz działalności w ramach Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie.

„Z wielką radością oddaję w Państwa ręce swoją pracę, dziękując przy tym dyrektorowi Muzeum Miasta Jaworzna, Przemysławowi Dudzikowi, za jego otwartość i zrozumienie. Swoje podziękowania kieruję do Wszystkich, którzy w najmniejszym chociaż stopniu przyczynili się do powstania tej pracy. W tym miejscu szczególnie chciałbym podziękować Adrianowi Ramsowi i Sławomirowi Śląskiemu, na których pomoc, wyrozumiałość i cierpliwość liczyć mogłem na każdym etapie pisania tej książki. Dziękuję w tym miejscu również mojej małżonce Annie. To dzięki jej wsparciu i pomocy powstała ta praca. Również serdecznie dziękuję moim rodzicom, którzy na każdym etapie mojego życia wspierali mnie w rozwijaniu moich pasji i zainteresowań. Dziękuję także mojemu bratu Rafałowi Sawiakowi, który jest autorem części zdjęć, umieszczonych na łamach tej pracy”.

Jarosław Sawiak

 


Jarosław Sawiak – urodzony w 1978 roku, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wykształcenia i zamiłowania historyk i polonista. Z urodzenia jaworznianin o polsko-węgierskich korzeniach. W latach 2005-2011 pracował jako nauczyciel historii i języka polskiego w jaworznickiej oświacie. Jako poeta debiutował w 2005 roku na łamach gazety „Co Tydzień” oraz na antenie lokalnej jaworznickiej telewizji CTV, gdzie prezentowana była jego sylwetka artystyczna. W roku 2007 był finalistą oraz zdobywcą II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wespazjana Kochowskiego w Szczekocinach. Publikował poezję, artykuły i opowiadania na łamach jaworznickiego „Sokoła”, „Co Tydzień”, „Angory” oraz artykuły historyczne poświęcone dziejom Długoszyna w „Zeszytach Historycznych Miasta Jaworzna” i gazecie „Co Tydzień”. Jego poezja prezentowana była także w „Poczcie poetyckiej” Radia Katowice, przez poetę i krytyka literackiego Macieja Szczawińskiego. Część jego poezji opublikowana została również w okolicznościowym tomiku, wydanym z okazji XXX-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Od jesieni 2012 roku jest członkiem stowarzyszenia, w ramach którego debiutował także w spotkaniach autorskich. W grudniu 2013 roku zdobył I miejsce w konkursie literackim, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie „Wieczór wigilijny we wspomnieniach”. Zwyciężył jego szkic literacki pt. „Półmisek”. Część jego przodków mieszka w Długoszynie od osiemnastego wieku, on sam zaś mieszkał tam od urodzenia do 2007 roku. Przywiązanie do miejsca wraz z pasją historyka stały się impulsem do pracy nad dziejami osady, czego ukoronowaniem jest wydanie tejże właśnie pracy.

 


Autor: Jarosław Sawiak

Redakcja: Adrian Rams

Opracowanie graficzne: Sławomir Ślaski

Wydawca: Muzeum Miasta Jaworzna, Dyrektor – Przemysław Dudzik

Rok wydania: 2018

Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach