Ekspozycja etnograficzna

Jaworzno zamieszkiwała rdzenna ludność zajmująca się głównie pracą w rolnictwie. Życie codzienne i charakter tutejszych tradycji kulturowych są związane z ziemią krakowską, mimo że obecnie administracyjnie włączono nas do województwa śląskiego. Tutejszą grupę ludności w XIX wieku określano mianem Krakowiaków Zachodnich w związku z najdalej na Zachód od Krakowa wysuniętą lokalizacją. Miejscowe tradycje krakowskie uwidoczniły się szczególnie w architekturze drewnianej i stroju ludowym.

Prezentowany strój należy do odświętnych, noszonych do kościoła i na uroczystości państwowe. Wyróżniał się zdobnictwem hafciarskim i różnobarwnością. We wnętrzu domu prezentujemy m.in. charakterystyczne dla polskiej kultury ludowej kolorowo malowane skrzynie, które młode mężatki otrzymywały w posagu. Skrzynia to najbardziej archaiczny zdobiony mebel ludowy. Zgromadzone narzędzia rolnicze charakteryzują rodzaj pracy wykonywanej na co dzień w jaworznickim gospodarstwach.