Godziny otwarcia i cennik

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami otwarcia muzeum, cennikiem biletów, a także ze specjalnymi zniżkami. Dodatkowo zamieszczamy katalog lekcji, warsztatów i wycieczek, które są organizowane cyklicznie przez muzeum.

GODZINY OTWARCIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek-Piątek: 9:00-16:00
Sobota-Niedziela: nieczynne

CENNIK

Bilet normalny 5zł
Bilet ulgowy 3zł *
bilet rodzinny 2,5/os
bilet grupowy (10-30 osób) 2,5/os
przewodnik 10zł
lekcje muzealne (10-20 osób) 35zł/grupa
warsztaty 5zł/os*

Ulgi w opłatach za wstęp muzeum przysługują:

  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • kombatantom
  • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Muzeum Miasta Jaworzna dołączyło do patronów programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna, który niedawno ruszył w naszym mieście. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. W związku z akcją muzeum oferuje 50% rabat na bilety wstępu oraz 50% rabat na zajęcia organizowane w placówce.

Wejście na wystawy najpóźniej pół godziny przed zamknięciem placówki. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup (10–30) osób pod nr telefonu (32) 6181–950. Warsztaty, wycieczki i lekcje muzealne należy umawiać tydzień przed planowanymi zajęciami osobiście lub pod nr telefonu (32) 6181–950

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o rezygnacji z zajęć.