Godziny otwarcia i cennik

GODZINY OTWARCIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 9:00-16:00
Sobota – Niedziela: nieczynne

Wejście na wystawy najpóźniej pół godziny przed zamknięciem placówki.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup (10-30) osób pod nr telefonu (32) 6181–950.
Warsztaty, wycieczki i lekcje muzealne należy umawiać co najmniej tydzień przed planowanymi zajęciami. Można to robić osobiście w naszej placówce lub pod nr telefonu (32) 6181–950

CENNIK

Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 6 zł
Bilet rodzinny (uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych z co najmniej jednym dzieckiem) – 15 zł
Bilet grupowy (minimum 10 osób) – 6 zł/os (normalny); 4zł/os (ulgowy)
Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 50% ceny od cen wyjściowych (po okazaniu karty)

Opłata za usługę przewodnika – 25 zł
Opłata za lekcję muzealną – 50 zł od całej grupy zorganizowanej
Opłata za całoroczne warsztaty muzealne – 8 zł/os
Opłata za warsztaty okolicznościowe (np. świąteczne) – 15zł/os

W czwartki wstęp do muzeum jest bezpłatny!
Zwolnienie z opłat dotyczy biletów wstępu, nie dotyczy usługi przewodnika.


Ulgi w opłatach za wstęp do muzeum przysługują:

  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • kombatantom
  • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Muzeum Miasta Jaworzna należy do patronów programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. W ramach projektu, nasze muzeum oferuje 50% rabat na bilety wstępu oraz zajęcia organizowane w placówce.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Wśród proponowanych zajęć znajdują się lekcje muzealne, warsztaty i wycieczki, przystosowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Do pobrania: INFORMATOR MUZEALNY