170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy

„170 lat Kolei Krakowsko-Górnośląskiej w Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy”. To nowe wydawnictwo Muzeum Miasta Jaworzna autorstwa Adriana Ramsa. Wydawnictwo ukazało się staraniem działającego w Szczakowej koła Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna. W książce pojawiły się rozdziały dotyczące m.in. budowy kolei na ziemiach polskich w okresie zaborów, kolei w Rzeczypospolitej Krakowskiej,  tego jak dawniej wyglądała podróż koleją, budownictwa kolejowego, sygnalizacji i łączności, rozwoju urbanistycznego i gospodarczego Szczakowej, kolei w Szczakowej po odzyskaniu niepodległości, rozwoju kolei w Jaworznie, kolei lokalnej Piła – Jaworzno oraz  teraźniejszości i przyszłości kolei w Jaworznie i Szczakowej. 


Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

Opracowanie map
Piotr Burczy

Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna
Dyrektor — Przemysław Dudzik

Druk
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
ISBN 978-83-65438-08-9

Cena: 17 zł