Pracownia konserwacji

Muzealna Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych świadczy usługi z zakresu konserwacji polichromii, obrazów, drewnianych rzeź polichromowanych, rzeźb wykonanych w kamieniu naturalnym i sztucznym oraz prac pozłotniczych i renowacji mebli.

Pracownia podejmie działania z zakresu:

1. Kompleksowej rewaloryzacji i konserwacji obiektów zabytkowych.
2. Konserwacji elewacji murów ceglanych i kamiennych.
3. Konserwacji rzeźby drewnianej i kamiennej.
4. Odnowy polichromii ściennych oraz malarstwa sztalugowego.
5. Konserwacji wyposażenia wnętrz budynków sakralnych (złocenia i polichromia ołtarzy).
6. Aranżacji konserwatorskich w stylu epoki (rekonstrukcje i kopie obrazów – malarstwo iluzjonistyczne).
7. Aranżacje i projekty wnętrz użytkowych i mieszkalnych.
8. Repliki mebli i rekonstrukcje.
9. Kompleksowe projekty / realizacje wnętrz sakralnych. Modernizacja i renowacja.
10. Malarstwo portretowe.