Publikacje online

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wydawnictwami Muzeum Miasta Jaworzna w formie online.

Publikacje w formacie .pdf wyświetlić można klikając na miniaturkę okładki.

Repozytorium będzie z czasem uzupełniane o kolejne tytuły. Życzymy udanej lektury!

 


Zeszyty historyczne miasta Jaworzna

nr 7 (2003)

zh11

nr 11 (2008)

zh12

nr 12 (2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zh13

nr 13 (2012)

nr 14

nr 14 (2017)

Wydanie specjalne (2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[two-fifths-first][/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

 

75. rocznica zakończenia II wojny światowej, likwidacji obozu Neu-Dachs i utworzenia Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie | KATALOG

Z perspektywy lokalnej historii, wraz z końcem tragicznej w skutkach okupacji niemieckiej, w Jaworznie nastąpiła likwidacja obozu Neu-Dachs, filii KL Auschwitz. Teren poniemieckiego obozu opustoszał tylko na niespełna miesiąc, ponieważ już w lutym 1945 roku komunistyczne władze bezpieczeństwa utworzyły w nim obóz pracy, który w kwietniu 1945 roku został podniesiony do rangi Centralnego Obozu Pracy. Ta zmiana uczyniła Jaworzno miejscem symbolicznego spotkania hitleryzmu i komunizmu1[/three-fifths]

 

 


[two-fifths-first]

[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

 

Z notatnika Agricoli | KATALOG WYSTAWY

Górnictwo kruszcowe było istotnym elementem rozwoju gospodarczego i kulturowego ziem położonych na pograniczu Śląska i Małopolski w średniowieczu i epoce nowożytnej. Polska od średniowiecza do końca wieku XVII była jednym z największych producentów ołowiu w Europie, a ołów, obok soli, był głównym produktem eksportowym z rodzimych surowców mineralnych i stanowił istotną gałąź handlu małopolskiego.[/three-fifths]

 


[two-fifths-first]

[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

Przemysław Marcin Cieszyński | Jaworzna strona zielona

Autor niniejszego albumu świadomie wybrał działalność poza stowarzyszeniami. Fotografuje dla własnej satysfakcji. Specjalizuje się w przyrodniczej makrofotografii ale – niejako przy okazji – wykonuje czasem zdjęcia miejsc penetrowanych. Cieszy go zarówno pierwsze ujęcie nowo dostrzeżonego obiektu, jak i każde z możliwych powtórzeń czynionych w odmiennych warunkach atmosferycznych bądź środowiskowych. [/three-fifths]

 


[two-fifths-first]

Obóz Dwóch Totalitaryzmów 3

[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

Obóz dwóch totalitaryzmów: tom 3 | Jaworzno 1943-1956

15 czerwca 2018 roku przypadła 75. rocznica utworzenia w Jaworznie niemieckiego obozu koncentracyjnego Neu-Dachs. W celu upamiętnienia tej rocznicy Muzeum Miasta Jaworzna zrealizowało zadanie pt. Organizacja obchodów 75. rocznicy utworzenia Obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci. Przedmiotowe zadanie obejmowało organizację III ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956, wykonanie stałej, plenerowej wystawy muzealnej i umiejscowienie jej na terenie poobozowym oraz wydanie niniejszej monografii naukowej.[/three-fifths]

 


[two-fifths-first]

Jaworzno Minione

[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

 

 

Bartłomiej Cieszyński | Jaworzno minione

W marcu 2010 r. Muzeum Miasta Jaworzna wydało publikację książkową autorstwa Bartłomieja Cieszyńskiego pt. Jaworzno minione. Pozycję Wydano przy finansowym wsparciu fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” PKE SA.[/three-fifths]

 


[two-fifths-first]

Karol Pniak: Jeden z nielicznych (KATALOG WYSTAWY)

[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

 

Karol Pniak – Jeden z nielicznych | KATALOG WYSTAWY

Karol pniak to wybitny as myśliwski czasów ii wojny światowej, pochodzący z Jaworzna. Określenie nieliczny zawarte w tytule wystawy i katalogu stanowi odwołanie do słów Winstona Churchilla kierowanych pod adresem bohaterskich lotników walczących w bitwie o Anglię: „nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Udział w bitwie o Anglię stanowi jedynie fragment bogatego życiorysu Karola obok kampanii wrześniowej, walk w Afryce czy członkostwa w „trójce bajana”.[/three-fifths]

 


[two-fifths-first]Nieodwracalność Czasu[/two-fifths-first]
[three-fifths]

 

Bohdan Dziunikowski | Nieodwracalność wspomnień

Bohdan Dziunikowski urodził się w 1930 roku w Jaworznie. Studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie geofizykę poszukiwawczą w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracował na tej Uczelni przez 45 lat (1955-2000), poczynając od stanowiska asystenta, a kończąc jako profesor zwyczajny. Jest autorem lub współautorem ok. 70 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz 9 patentów (w tym i brytyjski). Napisał 5 skryptów i 5 książek, m.in. obszerną monografię wydaną w języku angielskim w Warszawie i Amsterdamie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Już jako emeryt napisał 4 książki wspomnieniowe wydane przez Muzeum Miasta Jaworzna.[/three-fifths]