Powstanie muzeum

Za datę powstania muzeum przyjęto dzień 23 maja 1972 roku w którym powołany został Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Regionalnego. Akt ten finalizował zalecenia zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w kwestii zabezpieczenia materiałów i obiektów związanych z historią górnictwa Zagłębia Krakowskiego.

Zaczątkiem zbiorów były pozyskane z miejscowych kopalń stare mapy i plany robót górniczych, narzędzia i przyrządy pomiarowe używane w górnictwie. Po włączeniu się do prac Komitetu działaczy PTTK i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna znacznie poszerzony został zakres gromadzonych zbiorów.

Otwarcie pierwszej ekspozycji zlokalizowanej na poddaszu siedziby SIiTG zw. Domem Technika przy ulicy Grunwaldzkiej 37 miało miejsce 15 grudnia 1972 roku. Opiekunem zbiorów został emerytowany pracownik Działu Mierniczego KWK Komuna Paryska – Władysław Gnyp.

Działalność wystawiennicza była od początku ograniczona wielkością przyznanej powierzchni. Podejmowane wysiłki dla poprawy sytuacji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dopiero planowane zamierzenia zmiany użytkownika budynku przyniosły decyzję władz miejskich o przyznaniu nowego, tylko nieznacznie większego, lokalu w parterowym obiekcie przy tej samej ulicy.

Kolejna siedziba choć bardziej dostępna nadal nie pozwalała na ekspozycję posiadanych zbiorów. Poprawę miała przynieść budowa muzeum w projektowanym parku w Osiedlu Stałym. Planowano jego połączenie ze skansenem górniczym do uruchomienia którego trwały już przygotowania w KWK Komuna Paryska. Projekt ów nie doczekał realizacji.

Na początku lat osiemdziesiątych XX w. władze miasta zdecydowały o przejęciu od KWK Jaworzno opróżnionego budynku mieszkalnego przy ulicy Pocztowej 5 i jego adaptacji na siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej i muzeum. W związku z tym, że obiekt remontowano z dotacji celowej dla MBP ona też stała się jego gospodarzem. Muzeum użyczono 4 niewielkie pomieszczenia na I piętrze. Zbiorami opiekował się w tym czasie kolejny emerytowany pracownik KWK Komuna Paryska – Kazimierz Byrczek.

W roku 1994 placówka podporządkowana została MBP jako dział, którego kierownikiem została jej pracownica – historyk sztuki Barbara Rapacz. Znacząca zmiana nastąpiła dopiero 17 czerwca 1998 roku, kiedy to uchwałą Rady Miejskiej nadano placówce status Muzeum Miasta Jaworzna. Bezpośredni nadzór nad muzeum sprawuje gmina. Obecnie dyrektorem muzeum jest Przemysław Dudzik.