Byczyna na starej fotografii tom I

„Byczyna na starej fotografii” to książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna – Koło Byczyna. Jest to pierwszy tom przedstawiający archiwalne fotografie Byczyny, jednej z najstarszych dzielnic Jaworzna. Książka zawiera także zarys historyczny podzielony na rozdziały: „Pierwsze wzmianki”, „Pański dwór”, „Rezydenci w byczyńskim dworze”, „Włosi w Byczynie”, „Własność ziemi”, Organizacja terytorialna i samorządowa”, „Edukacja szkolna”, „Pierwsza szkoła w Byczynie”, „Rozbudowa szkoły”, „Topografia – drogi – kolej – budowle”, „Dwór”, Historia młynów”, „Rodziny młynarskie”, „Kościół w Byczynie”, „Utworzenie parafii”, „Zatrudnienia mieszkańców”, „Mieszkańcy Byczyny”, „Emigracja zarobkowa”, „Służba wojskowa”. Album zawiera ponad 300 archiwalnych fotografii z różnych źródeł, z Archiwum, ale przede wszystkim ze zbiorów prywatnych.   

Rok wydania: 2015

Książkę można nabyć w kiosku k. przedszkola w Byczynie, w księgarni na jaworznickim rynku, w sklepiku Muzeum Miasta Jaworzna,
albo zamówić pisząc do nas. Cena 35 zł plus koszty wysyłki.

Cena: 35 zł