Spotkania z kulturą ludową

„Spotkania z kulturą ludową” odbywają się w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Ich celem jest zapoznanie uczestników spotkań z naszą lokalną plastyką obrzędową (regionu krakowskiego). Podczas warsztatów wykonujemy palmy wielkanocne, kraszanki oraz pająki bożonarodzeniowe. Warsztaty stanowią pomoc w ugruntowaniu wiedzy na temat tożsamości regionalnej naszego miasta związanego od wieków z ziemią krakowską.  

Podczas zajęć związanych ze Świętami Wielkanocnymi dekorujemy także jaja. Przypominamy jedną z najstarszych w naszym regionie technik dekorowania jajek wielkanocnych – technikę batikową. Technika ta polega na malowaniu wcześniej ugotowanych jaj rozgrzanym woskiem, a następnie wrzucaniu ich do kolorowego barwnika. Barwnik ten można uzyskać np. zalewając bibułę wrzątkiem. Barwienie odbywa się w ostudzonych wywarach z bibuły (w przeciwnym wypadku gorący wywar rozpuści namalowane woskiem wzory). Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego będącego podsumowaniem warsztatów oraz być może krótkim instruktarzem – jak malować jaja techniką batikową.