Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna / nr 14

Ukazał się kolejny, czternasty numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką poszczególnych rozdziałów. Zeszyty można zakupić w cenie 5 zł w budynku Muzeum Miasta Jaworzna. 

Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna

Dyrektor
Przemysław Dudzik

Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

Redaktor naukowy
Adrian Rams

Druk
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Na okładce
Rozeta umieszczona na wieku skrzyni wiannej z Jaworzna z 1888 roku ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna), fot. M. Jania

 

Spis treści

1. Oddany miastu – wspomnienie o Bartłomieju Cieszyńskim. Zofia Żak.

2. Wspomnienie o kapitanie Stanisławie Nowakowskim. Paweł Silbert. 

3. Przyczynki do historii jaworznickiego rzemiosła. Bartłomiej Cieszyński. 

4. Znalezisko odważników ołowianych z Długoszyna. Adrian Rams. 

5. Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu. Sławomir Witkowski.

6. Sztuka zdobienia skrzyń posagowych między śląskiem a małopolską.
Rozważania na kanwie wystawy pt. skrzynie malowane.
 Iwona Brandys

7. Bóg wody. Ciąg dalszy dyskusji o wystawach pozaeuropejskich,
czyli afrykański epizod w Muzeum Miasta Jaworzna.
 Katarzyna Podyma

Udostępnij