Wystawa „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” | 19 maja 2020

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”.

Ziemiaństwo polskie to „zaginiony świat”, którego piękno zostało zapomniane lub przekłamane w sytuacji jaka zaistniała po II wojnie światowej. Ten „zaginiony świat” odegrał jednak niezwykle ważną rolę w dziejach naszego narodu. W sposób szczególny podczas utraty suwerenności, kiedy przejął na siebie funkcje państwa polskiego. Również kultura polska w zdecydowanej mierze opierała się na tradycji ziemiańskiej, która była kontynuatorką tradycji szlacheckiej.
Aby przypomnieć fenomen tej grupy społecznej pracownicy IPN w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim stworzyli wystawę, która ukazuje rolę społeczną, ekonomiczną a także kulturową polskiego ziemiaństwa jako elity społecznej. Rezultat tego wysiłku można zobaczyć w Muzeum. Organizatorem wystawy jest Muzeum Miasta Jaworzna oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Zapraszamy do zwiedzania od 19 maja do 20 czerwca w budynku Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5.

 

Udostępnij