Andrzej Szarek – Rzeźba, Rysunek | Wrzątek | 26.06.2020 – 26.07.2020

Andrzej Szarek | O wolności w Sztuce

Posługując się językiem sztuki, identyfikującym własne myśli, uwagi, spostrzeżenia, tworzymy przestrzeń dla wyrażania siebie. Wolność nigdy nie miała szansy w pełni zaistnieć. Jeśli komuś się wydawało, że doznał jej i trzyma ją mocno przy sobie, to jest szczęśliwym głupcem. Mimo wszystko wolności warto szukać, podążać za nią, choćby nawet dotknąć we fragmencie. Im więcej jej w naszej codzienności tym bliżej jesteśmy szczęśliwej samotności. Artyści budują utwory, a poprzez to wyciszają troski. Elementy wolności ukryte są w samodzielności myślenia, w trafionych decyzjach twórczych stanowiących konstrukcję, spoiwo formy. Wolność wpisana jest w utwór, dzieło sztuki. Tam trzeba jej szukać. Istota wolności mieści się w jej poczuciu, jest wpisana w złudzenie. Nie wszystko jest sztuką i nie każdy jest artystą. Wolność w sztuce nie zależy od przekraczania jej granic tylko od zniewolenia – talentem. Jest wstępem do odpowiedzialności.


Urodził się 17 stycznia 1958 r. w Nowym Sączu. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980–1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne. W latach 1985–1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. W latach 2000–2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1996–2011 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Jest Szefem Rady Programowej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Nowym Sączu, Zakopanem oraz w Londynie, Brukseli, Presovie, Los Angeles. Zrealizował ponad 80 happeningów i akcji artystycznych. Ma realizacje artystyczne w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w Zakopanem w Lublinie jak również w Cernym Belogu na Słowacji w Jablonkowie w Czechach i Kiskunhalas na Węgrzech.

Udostępnij