Pracownia haftu regionalnego!

Haft regionalny to jeden z najciekawszych aspektów dziedzictwa materialnego i artystycznego naszego miasta. Wiąże się z pracowitością naszych przodków i wyjątkowym poczuciem estetyki. Nasze lokalne odmiany gorsetu krakowskiego, białych zapasek oraz męskich kaftanów, to najbardziej dekorowane części ubioru ludności wiejskiej w całym regionie krakowskim. Zatem ich wykonanie wiązało się z wyjątkowymi uzdolnieniami artystycznymi naszych lokalnych hafciarek z umiłowaniem lokalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

Nasza pracownia powstaje w trosce o ciągłość tych tradycji i jest sposobem na upowszechnienie dawnych lokalnych wzorów. Nasz projekt jest również odpowiedzią na często spotykane w obecnej kulturze masowej, bezrefleksyjne i powierzchowne przerabianie wzorów ludowych, prowadzące do zatarcia się więzi z historią i tradycją. O zagadnieniach historycznych, regionalnych i artystycznych dowiemy się podczas zajęć. Zajęcia poprowadzi twórczyni ludowa Pani Danuta UrbanikPrezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oddział Kraków. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy osoby, które posiadają podstawowe umiejętności hafciarskie i są miłośnikami lokalnych tradycji oraz chcą przekazywać je dalszym pokoleniom. Zajęcia z Twórczynią Ludową będą odbywać się co miesiąc, a spotkanie hafciarek co tydzień. 

 


Pracownia zorganizowana w ramach spotkań z kulturą ludową.
Prowadzenie i koordynacja: Iwona Brandys (032 6181950)
Miejscem Pracowni jest sala etnograficzna, 
Muzeum Miasta Jaworzna, 
ul. Pocztowa 5.

(Ze względu na warunki pracowni ilość osób nie może przekraczać 20 osób)
I edycja – haftowaniu gorsetu!
Zapraszamy

Udostępnij