Z dziejów mojego miasta 2024 – nagrody wręczone

Jubileuszowa, 15. edycja Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta” za nami! W środę – 22 maja – odbyła się jego najprzyjemniejsza część – wręczenie nagród. Laureaci tegorocznych zmagań odebrali gratulacje, dyplomy i podarunki, a zebrani goście mieli szansę obejrzenia nagrodzonych prac.

laureaci konkursu

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników tegorocznej odsłony rywalizacji, skierowanej do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, było w tym roku przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej dowolnie wybranego eksponatu ze zbiorów polskich muzeów (ale tym razem spoza Muzeum Miasta Jaworzna), który chciałby zobaczyć na wystawie w naszej placówce. Byliśmy ciekawi, jakie zabytki interesują młodego odbiorcę, uważa za warte uwagi, cenne. Mógł to być przedmiot, który zainteresował go podczas zwiedzania muzeum osobiście lub jeśli nie miał możliwości, można było „pójść do muzeum” nie wychodząc z domu i wybrać się na spacer do przestrzeni wirtualnej, w której wiele muzeów udostępniło zwiedzanie on-line. W pracy należało przedstawić wybrany eksponat znajdujący się w polskich zbiorach muzealnych, dołączyć jego zdjęcie oraz uzasadnić swoją decyzję.

Do konkursu zgłoszono prawidłowo 16 prac. Byłoby ich więcej, niestety część nadesłanych zgłoszeń nie spełniała wymogów formalnych lub była niezgodna z tematem konkursu. Wśród zgłoszonych do konkursu eksponatów znalazły się m.in.: jeden z najbardziej znanych obrazów – Dama z gronostajem – Leonarda da Vinci, Order Orła Białego – czyli najstarsze i najwyższe odznaczenie w Polsce, Enigma – niemiecka przenośna elektromechaniczna maszyna szyfrująca, denar Bolesława IV Kędzierzawego czy Szczerbiec – miecz koronacyjny królów Polski.

Oceny prac i czuwania nad prawidłowym przebiegiem konkursu dokonała komisja złożona z pracowników muzeum, w składzie: Adrian Rams, Barbara Stanek, Elżbieta Trojan. Ocenę prac przeprowadzono zgodnie z następującymi kryteriami:

  • zgodność treści pracy z tematem konkursu;
  • uzasadnienie wyboru;
  • zamieszczenie zdjęcia eksponatu;
  • zabytek znajdujący się w polskich zbiorach muzealnych.

A oto lista laureatów XV Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”:

1 miejsce – Mikołaj Zygmunt z klasy 8. ze Szkoły Podstawowej nr 8, eksponat – Średniowieczny czosnek
2 miejsce – Kamil Kustrzycki z klasy 5. ze Szkoły Podstawowej nr 17, eksponat – Grosz krakowski Kazimierza Wielkiego
3 miejsce – Aleksander Łęgowski z klasy 5. z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, eksponat – Enigma

Wyróżnieni zostali:

Maciej Chruścik z klasy 4. ze Szkoły Podstawowej nr 14, eksponat – Szczerbiec
Alicja Ciołczyk z klasy 4. ze Szkoły Podstawowej nr 18, eksponat – Telefony Pamięci
Julia Frajcosz z klasy 7. ze Szkoły Podstawowej nr 14, eksponat – Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem
Zuzanna Witecka z klasy 5. ze Szkoły Podstawowej nr 18, eksponat – Denar Bolesława IV Kędzierzawego z wizerunkiem Księcia Henryka Sandomierskiego
Alicja Zalewska z klasy 7. ze Szkoły Podstawowej nr 7, temat pracy – Prawdziwa historia jednego zdjęcia

Podczas ceremonii zostały wręczone także podziękowania dla nauczycieli prowadzących. Wśród nich znaleźli się:

Sylwia Szymczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7
Elwira Soból z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
Renata Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 17
Anna Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 18
Joanna Popowicz ze Szkoły Podstawowej nr 14
Marcin Mlostek ze Szkoły Podstawowej nr 8

Wręczenia nagród dokonali: Przemysław Dudzik – dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna, Anna Władyga – Kierownik Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Adrian Rams – kustosz MMJ i przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Katowice. W uroczystości wziął udział także radny Rady Miejskiej Przemysław Kawka.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów i wyróżnionych osób!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a rodzicom i nauczycielom za wsparcie duchowe i merytoryczne. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie naszych historycznych zmagań!

Organizatorem konkursu było Muzeum Miasta Jaworzna, a współorganizatorem Urząd Miejski w Jaworznie. Patronat nad konkursem sprawowali Prezydent Miasta Jaworzna oraz Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział Katowice.

Udostępnij