Konkurs na nowy herb Jaworzna

Z okazji 121. rocznicy uzyskania przez Jaworzno praw miejskich, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie nowego herbu Jaworzna!

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie w formie graficznej – przy wykorzystaniu dowolnej techniki – nowego herbu Jaworzna, nawiązującego do któregoś z funkcjonujących kiedyś symboli miasta. Organizator dopuszcza tworzenie wariacji artystycznych na temat herbu, w tym „unowocześnienie” wizerunku herbu do obecnych czasów.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszystkie chętnę osoby. W zależności od ilości nadesłanych prac i zróżnicowania uczestników, organiator może wprowadzić podział na kategorie wiekowe. Osobno będą także oceniane prace amatorów i artystów zawodowaych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym finansowe!

Szczegóły konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową, dostępne są w siedzibie muzeum, zostaną przesłane także każdemu chętnemu uczestnikowi, który zgłosi chęć udziału za pośrednictwem adresu email: konkursy@muzeum.jaw.pl.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2023 r. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2023 r.

Zachęcamy do udziału!

Udostępnij