Długoszyn. Zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII-XVIII wiek)

 

 

Historia Długoszyna – jednej z dzielnic dzisiejszego Jaworzna – to ponad 800 lat dynamicznych i często niedopowiedzianych dziejów, o których wybrane informacje były do tej pory rozrzucone w prasowych artykułach, periodykach, czy ogólnych monografiach. W publikacji zatytułowanej „Długoszyn – zarys dziejów od średniowiecza do końca okresu staropolskiego (XII–XVIII wiek)” w wyjątkowo ciekawy sposób spisał ją Jarosław Sawiak. Autor do tej pory znany był głównie ze swojej twórczości poetyckiej oraz działalności w ramach Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie.

– – –

Publikacja dostępna jest do zakupu w Muzeum Miasta Jaworzna

cena: 15 zł

– – –

Autor: Jarosław Sawiak
Redakcja: Adrian Rams
Opracowanie graficzne: Sławomir Ślaski
Wydawca: Muzeum Miasta Jaworzna, Dyrektor – Przemysław Dudzik
Rok wydania: 2018
Druk: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

Historia Długoszyna – jednej z dzielnic dzisiejszego Jaworzna – to ponad 800 lat dynamicznych i często niedopowiedzianych dziejów.

Udostępnij