Zeszyty historyczne nr 13

Ukazał się kolejny, trzynasty numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Poruszone zostały w nim tematy z zakresu historii przemysłu, komunikacji, a także zagadnienia dotyczące jaworznickiego cmentarza żydowskiego. Ostatnia część publikacji poświęcona została życiu oraz twórczości Wincentego Drabika –  jaworznianina, wybitnego polskiego scenografa. Zeszyty dostępne są w Muzeum Miasta Jaworzna. 


Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna

Dyrektor
Przemysław Dudzik

Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

Redakcja
Andrzej Bator

Druk
Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Na okładce
Fragment projektu dekoracji Nocy do Nie-Boskiej komedii, reż. A. Szyfman 1920,
zamieszczony w: Wincenty Drabik 1881–1933, red. M. Rulikowski, Warszawa 1936

Cena: 5 zł


Spis treści

Kopalnia w Szczakowej. Pierwsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce. Maria Leś-Runicka. 
Rys monograficzny miejskiej komunikacji autobusowej. Marcin Rechłowicz. 
Historia Cmentarza Żydowskiego. Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski.
Cementownia w Szczakowej i jej archiwum. Przemysław Dudzik. 
Ekspresjonizm Wincentego Drabika w dziele wielkiej reformy teatru w Polsce. Iwona Brandys.
Obchody 130 rocznicy urodzin Wincentego Drabika w krakowskiej ASP.