Z notatnika Agricoli

Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich. Organizacja wystawy czasowej.

Muzeum Miasta Jaworzna realizuje nową wystawę plenerową Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich, na której zostanie zaprezentowany proces eksploatacji, zalegających na pograniczu śląsko-krakowskim złóż kruszcowych, z uwzględnieniem ich wytopu i obróbki w warsztatach rzemieślniczych.

Inspirację wystawy stanowi ikonografia z dzieła Georgiusa Agricoli De Re Metallica, obrazuje ona zwyczaje oraz procesy technologiczne górnictwa i hutnictwa metali. Ryciny, poddane opracowaniu graficznemu. zostaną uzupełnione rekonstrukcjami infrastruktury górniczej i hutniczej, widocznymi na rycinach, w tym: obudową sztolni, płuczką polską, cembrowiną szybu z kołowrotem i piecem do wytopu ołowiu.

Wystawa będzie prezentowana od połowy września do końca października 2016 roku na płycie jaworznickiego Rynku oraz w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera w Jaworznie. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Więcej informacji wkrótce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.