Strój średniowieczny

Każdy ma swoje wyobrażenie stroju średniowiecznego, wyglądu księżniczki, rycerza, chłopa czy mieszczanina. Jednak czy to wyobrażenie ma swoje przełożenie w rzeczywistości? Lekcje poświęcone strojowi średniowiecznemu nie tylko poszerzą wiedzę na temat stroju ale również dzięki zaprezentowaniu strojów na żywo, pozwolą na lepsze zapamiętanie wiedzy nabytej w teorii. Podczas lekcji nie będzie prezentowany tylko strój cywilny damski i męski, ale również elementy uzbrojenia rycerza oraz piechura. Uzupełnieniem wiedzy o stroju będzie z kolei zaprezentowanie broni jaką w tej epoce się posługiwano.