Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku.   

Wystawa przedstawia dążenia i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w wymiarze lokalnym. Prezentuje zagadnienia odrębności rozwoju historycznego zachodniej części ziemi krakowskiej z Jaworznem i Krakowem w XIX wieku w ramach Księstwa Warszawskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej i Wielkiego Księstwa Krakowskiego; źródła kształtowania polskiego patriotyzmu na przełomie XIX i XX wieku; udział jaworznian w I wojnie światowej; wyzwalanie ziem Galicji i przejmowanie władzy przez Polską Komisję Likwidacyjną oraz odbudowę niepodległego państwa Polskiego. 11 listopada 1918 roku, gdy Rada Regencyjna przekazywała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, Jaworzno i Zachodnia Małopolska już tydzień znajdowały się pod władzą Polskiej Komisji Likwidacyjnej i cieszyły się niepodległością.

Równocześnie z ekspozycją muzealną, prezentowaną w siedzibie Muzeum, na Rynku eksponowana jest wystawa plenerowa przedstawiająca Jaworzno sprzed stu lat. Podczas trwania wystawy w Muzeum będzie można otrzymać bezpłatny katalog wystawy.

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Poniżej prezentujemy wersję mobilną (plenerową) wystawy: 

 

Poniżej prezentujemy fotografie w otwarcia wystawy: