Kto Ty jesteś? Polak mały

Zajęcia mają na celu przybliżenie symboli narodowych: flagi państwowej, godła oraz hymnu. Do zajęć wprowadzone zostaną również zagadnienia związane z miejscem zamieszkania
„naszą małą ojczyzną” – Jaworznem. Druga część to warsztaty plastyczne, których tematem jest wizerunek orła. Materiały plastyczne zapewnia muzeum. 

Grupa docelowa: szkoła podstawowa.