Kto Ty jesteś? Polak mały

Zajęcia mają na celu przybliżenie symboli narodowych: flagi państwowej, godła oraz hymnu. Do zajęć wprowadzone zostaną również zagadnienia związane z miejscem zamieszkania
„naszą małą ojczyzną” – Jaworznem.