Jak powstawało Jaworzno. Od średniowiecznych osad do współczesnego miasta

Dzisiejsze Jaworzno składa się z 22 dzielnic i osiedli, które scalono w jednolity organizm miejski dopiero w drugiej połowie XX w. Pozostałościami po tym jest charakterystyczny układ urbanistyczny (duże odległości pomiędzy poszczególnymi dzielnicami i tereny niezasiedlone) oraz poczucie lokalnej odrębności u starszych mieszkańców. Jaworzno uzyskało prawa miejskie dopiero w 1901 roku, ale 6 dzielnic ma korzenie średniowieczne. Na spotkaniu prześledzimy dzieje najstarszych osad, okoliczności powstawania nowych oraz proces tworzenia współczesnego Jaworzna. Lekcja odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.