Dzieje jaworznickiej patarfii

Podczas lekcji przedstawione zostaną początki kościoła w Jaworznie oraz jego rozwój poprzez wyodrębnienie się z macierzy nowych parafii.