15. konkurs historyczny „Z dziejów mojego miasta”

Tegoroczna edycja konkursu pn. „Z dziejów mojego miasta” to jednocześnie mały jubileusz naszej historycznej rywalizacji, która odbywa się już po raz piętnasty!! Tym razem także pozostaniemy przy temacie muzealnych eksponatów, ale wyjdziemy poza mury MMJ. Uczniów szkół podstawowych, zainteresowanych muzealiami, gorąco zachęcamy do udziału w zabawie!

plakat konkursu historycznego

Zadaniem uczestnika konkursu będzie w tym roku przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej dowolnie wybranego eksponatu, spoza zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna, który chciałby zobaczyć na wystawie w naszej placówce.

Ciekawe eksponaty, które warto zobaczyć, kryją się w muzeach w całej Polsce. Czasami są to unikatowe pamiątki po zamierzchłych kulturach, czasami drogocenne dzieła wybitnych artystów, a czasami zwykłe i nieco już zapomniane przedmioty codziennego użytku. W dzisiejszych czasach, nawet nie mając możliwości osobistego odwiedzenia konkretnego muzeum, możemy się wybrać na zwiedzanie wirtualne za pośrednictwem ekranu komputera czy telefonu. Może jakiś przedmiot muzealny, zobaczony na żywo lub podczas „spaceru” on-line zwrócił Twoją uwagę i zapadł Ci w pamięć? Jeśli tak – koniecznie nam o nim opowiedz!

W pracy konkursowej należy opisać wybrany eksponat, dołączyć jego zdjęcie oraz uzasadnić swój wybór. Warunkiem jest przedstawienie zabytku znajdującego się w polskich zbiorach muzealnych. Termin nadsyłania prac upływa 8 maja!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 4-8. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu, wraz z kartą zgłoszeniową, dostępne są w REGULAMINIE.

Informacje można także uzyskać pod nr tel. (32) 618 19 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl.

Organizatorem konkursu pn. „Z dziejów mojego miasta” jest Muzeum Miasta Jaworzna, współorganizatorem Urząd Miejski w Jaworznie. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna oraz Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zachęcamy do udziału!


DO POBRANIA:

Regulamin konkursu + karta zgłoszeniowa


plakat konkursu historycznego
Udostępnij