Ostatnia tona – upamiętnianie węgla jako dobra natury i kultury

Silny związek Jaworzna z przemysłem węglowym, spowodował, że naszego miasta nie ominęła słynna „restrukturyzacja”, która pod koniec XX w. doprowadziła do zamknięcia dwóch kopalni: „Kościuszko” i „Jan Kanty”.

Profesor Marta Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego prowadzi obecnie projekt badawczy, dotyczący wydobycia ostatniej tony węgla w zamkniętych kopalniach. Ważną rolę odegrają w nim wspomnienia osób, które towarzyszyły ostatniemu wydobyciu. W związku z tym wszystkich zainteresowanych rozmową o ostatnich chwilach KWK Jan Kanty i KWK Tadeusz Kościuszko – szczególnie górników i mieszkańców miasta obecnych podczas uroczystości wydobycia ostatniej tony – a także osoby, które chciałyby się podzielić zdjęciami, materiałami prasowymi i in., serdecznie prosimy o kontakt z autorką.
📧 Email: marta.tomczok@us.edu.pl
📱 Tel.: 797529821

Wszelkie posiadane przez Państwa materiały można oczywiście przesłać także do nas i tym samym przyczynić się do poszerzenia naszych muzealnych zbiorów o cenne pamiątki podkreślające górnicze tradycje Jaworzna.

Z góry dziękujemy!!

Więcej o projekcie:
Marta Tomczok, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Śląskiego, przygotowuje w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego projekt książki eseistyczno-fotograficznej pt. „Ostatnia tona – upamiętnianie węgla jako dobra natury i kultury”. Książka będzie poświęcona wagonikom z ostatnią toną stojącym na terenie województwa śląskiego jako pomnikom wystawionym nie tylko kopalniom, ale przede wszystkim – samemu węglowi.

Udostępnij