Wystartował I Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny im. Leszka Dutki

W duchu propagowania wśród dzieci i młodzieży ceramiki artystycznej i użytkowej, jako rzemiosła, rękodzieła i sztuki, nasze Muzeum, wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury im. Jaworzniaków, zorganizowało I OGÓLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY IM. LESZKA DUTKI. Osoby chętne do wzięcia w nim udziału, już mogą dostarczać swoje prace. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe!

konkurs ceramiczny Leszka Dutki - plakat

Konkurs skierowany jest do młodego pokolenia – uczniów szkół podstawowych klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, w tym wychowanków ośrodków kultury i pracowni ceramiki z całej Polski. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe w każdej z kategorii głównych.

Ponieważ sam patron naszego konkursu – Leszek Dutka, artysta malarz, rzeźbiarza i ceramik pochodzący z Jaworzna – był umysłem renesansu i parał się wieloma dziedzinami sztuk pięknych, pozwalamy sobie na drobną fantazję, dzieląc konkurs na dwie kategorie: ceramika artystyczna (rzeźba) i ceramika użytkowa – wyjaśnia koordynator konkursu Małgorzata Wosik.

Głównym materiałem w konkursie jest masa ceramiczna – glina – wypalona na „ostro”. Dopuszcza się także inne materiały uzupełniające, tj.: drewno, sznurek, druty, szkło, metal, czy tkaninę, mogą być one jednak jedynie dodatkiem do pracy ceramicznej.

Wypalone i podpisane prace wraz z KARTAMI ZGŁOSZENIOWYMI należy dostarczyć – osobiście lub wysyłkowo – pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno, w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2023 roku, z dopiskiem: „Konkurs ceramiczny”.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w ramach wystawy pokonkursowej!

Więcej informacji na temat zasad konkursu, w tym: kategorii, terminów i nagród można znaleźć w REGULAMINIE KONKURSU. Wszelkie pytania można kierować także do koordynatora konkursu – Małgorzaty Wosik, na adres e-mail: malgorzata.wosik@mdk.jaworzno.edu.pl lub telefonicznie: 691-172-909.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Fundatorem nagrody głównej jest Andrzej Jarek, właściciel firmy Tech-Serwis.

Wszystkich młodych adeptów sztuki rękodzielniczej serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!
Czekamy na wasze prace!

konkurs ceramiczny Leszka Dutki - plakat
Udostępnij