Obóz II Totalitaryzmów PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.12.2015.
Image

Zapraszamy do zapoznania się do zapoznania z opracowaną przez Muzeum Miasta Jaworzna wystawa czasową pt. Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Honorowy patronat nad wystawą objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wystawa została dofinansowana ze środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra. Zainteresowane instytucje zapraszamy do bezpłatnego wypożyczania wystawy.

Wystawa przedstawia w rzetelny, kompleksowy i przystępny sposób dzieje obozu, który funkcjonował w Jaworznie w latach 1943-1956. Jaworznicki obóz to miejsce symbolicznego spotkania nazizmu i komunizmu. W 1943 r. utworzono tu filię KL Auschwitz-Birkenau: Neu-Dachs. W 1945 r. komuniści przejęli hitlerowski obóz i w oparciu o jego infrastrukturę utworzyli Centralny Obóz Pracy. Rok 1949 przyniósł likwidację obozów pracy w całym kraju, natomiast w Jaworznie rozpoczęto przebudowę COP na eksperymentalne Centralne Więzienie dla Młodocianych Więźniów Politycznych. Tragiczna historia tego miejsca kończy się w 1956 r.

Historia obozu dwóch totalitaryzmów jest jednym z głównych zainteresowań badawczych Muzeum – mówi dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik – wiedza na jego temat nie powinna być hermetyczna i dostępna dla garstki specjalistów, ale jak najszerzej upowszechniana i popularyzowana oraz powinna wchodzić w obręb szeroko rozumianej pamięci społecznej. Dlatego Muzeum przygotowało mobilną wystawę czasową na roll-up'ach ze stanowiskiem multimedialnym, która będzie bezpłatne wypożyczana do innych muzeów, szkół i instytucji kultury w całym kraju.

Przy opisywaniu rzeczywistości obozowej zdecydowano się użyć dwóch, uzupełniających się narracji — — wyjaśniającej i mikrohistorii – mówi Adrian Rams, autor scenariusza wystawy – w przypadku narracji wyjaśniającej, aby przedstawić rzeczywistość obozową należy odwołać się do wiedzy o totalitaryzmach jako zjawisku uniwersalnym umożliwiających wyciąganie wniosków natury ogólnej. Narracja mikrohistoryczna zmierza do podobnych celów, jednak operuje na niższych poziomach rzeczywistości historycznej — przygląda się ludzkiemu działaniu i opisuje życie codzienne. Konsekwencją tego założenia jest przedstawienie historii Obozu dwóch totalitaryzmów w dwóch perspektywach: ogólnej – obóz w Jaworznie jako część historii funkcjonowania w Polsce systemów totalitarnych w szerokim tle porównawczym oraz szczegółowej – tworzenia i ewolucji samego obozu w Jaworznie w dwóch okresach historycznych: 1943-1945 i 1945-1956.

Autor scenariusza: Adrian Rams
Opracowanie graficzne: Sławomir Śląski
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Współpraca: Wincenty „Bogdan” Pyka

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji CC-BY-NC – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz
Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz
Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz
Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz
Obraz Obraz Obraz Obraz
Obraz
Obraz Obraz Obraz
Obraz
POBIERZ PLIK PDF Z PLANSZAMI Z WYSTAWY
Zmieniony ( 14.12.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »