Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych
Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych w Jaworznie

Pracownia podejmie działania z zakresu:

  • Kompleksowej rewaloryzacji i konserwacji obiektów zabytkowych.
  • Konserwacji elewacji murów ceglanych i kamiennych.
  • Konserwacji rzeźby drewnianej i kamiennej.
  • Odnowy polichromii ściennych oraz malarstwa sztalugowego.
  • Konserwacji wyposażenia wnętrz budynków sakralnych (złocenia i polichromia ołtarzy).
  • Aranżacji konserwatorskich w stylu epoki (rekonstrukcje i kopie obrazów – malarstwo iluzjonistyczne).
  • Aranżacje i projekty wnętrz użytkowych i mieszkalnych.
  • Repliki mebli i rekonstrukcje.
  • Kompleksowe projekty / realizacje wnętrz sakralnych. Modernizacja i renowacja.
  • Malarstwo portretowe.

Pracownia Konserwacji Obiektów Zabytkowych w Jaworznie
ul. Pocztowa 5
43-600 Jaworzno
tel. 32 6181-951
e-mail: info@muzeum.jaworzno.pl