Konkurs energetyczny
Konkurs energetyczny
aktualnościregulamingaleriainteligentna muzykapatronatydarczyńcykontakt

Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa,
czyli IV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

>> IV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego
>> Posłuchaj audycji ekologicznej
>> Zobacz zapowiedź

OGŁOSZENIE WYNIKÓW IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ENERGETYCZNEGO INTELIGENTNA ENERGIA DLA INTELIGENTNEGO SPOŁECZEŃSTWA


To co jest mało prawdopodobne zdarzy się na pewno to myśl, która towarzyszy tegorocznym zmaganiom konkursowym.Głównym celem konkursu było zachęcenie młodzieży do racjonalnego zarządzania energią. Chcieliśmy również rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi oraz wzbogacić wiedzę.
Spośród nadesłanych prac uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Komisja Konkursowa wybrała najlepsze i postanowiła nagrodzić następujące osoby:

I miejsce
Anna Górska
– I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę pt. Edukacja energetyczna społeczeństwa

II miejsce (ex aequo):
Karolina Waszkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę pt. Inteligentne urządzenia domowe
Paweł Dudek – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Technikum nr 8 za pracę Inteligentny dom plus-energetyczny

III miejsce (ex aequo):
Łukasz Ogan – zgłoszenie indywidualne za pracę Inteligentny dom plus-energetyczny
Kamil Litwin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Janusza Groszkowskiego za pracę Samochód elektryczny i jego rola w sieci inteligentnej
Sandra Kochańska – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie za pracę Inteligentny dom plus-energetyczny

Jury Konkursu Przewodniczył: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko
W skład jury weszli ponadto:
dr Aleksandra Łakomiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Justyna Zabawa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Klaudia Giordano – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Michał Tomaszewski  – Politechnika Opolska
dr Wojciech Radziewicz – Politechnika Opolska
dr Jarosław Dąbrowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr inż. Zbigniew Banasik – Wiceprezes Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Jury podczas oceny prac. Mamy nadzieję na spotkanie w kolejnych edycjach. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom
i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznego konkursu.
Gratulujemy Laureatom Konkursu i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

W tym roku projekt edukacyjny został wzbogacony o przedsięwzięcie muzyczne, dlatego, że rozwój, to nie tylko technologie. Rozwój to przede wszystkim człowiek. Smart Music propaguje czerpanie pozytywnej energii z muzyki. Smart Music ma uwrażliwić odbiorców i pokazać im, że również muzyka rozrywkowa może nieść ze sobą całą paletę wartości stanowiących podwaliny inteligentnego społeczeństwa.
Konkurs energetyczny adresowany jest do młodzieży, zatem uzasadnione jest, aby w alternatywnej debacie o energetyce nie zabrakło energetycznej muzyki. Zapewni ją zespół Spaleni na Mieście, promujący smart music.

Patronatu honorowego projektowi udzielili:
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Ministerstwo Gospodarki, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Partnerem prawnym projektu jest
Kancelaria Prawna Skoczyński-Wachowiak-Strykowski.

Partnerami naukowymi projektu są:
Politechnika Opolska, Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Partnerami branżowymi konkursu zostali: Tauron Wytwarzanie SA i Energoprojekt Katowice SA
Partnerami organizacyjnymi zostali: Jurkpol sp. z o.o., Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Jaworznie, Elvita Jaworzno III Sp. z o.o., PROXIMA, Lech Consulting, Akademia Biznesu i Rozwoju Osobistego.
Patronat medialny objęły: Polskie Radio Katowice SA, CTV Jaworzno, Telewizja Silesia, „Nowa Energia”, ENERGIA, „Czysta Energia”, „Co Tydzień”, Fundacja Ekologiczna Silesia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, „Wiedza i Życie”, www.cire.pl, www.chronmyklimat.pl, Energia Elektryczna, Klaster 3x20, www.gablotkaszkolna, Czasopismo KONTURY, www.mojejaworzno.pl, Klub Muzyczny Old Timers Garage, Telewizja Polska SA oddział w Katowicach.

W gronie sponsorów znalazły się: Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej i Fundacja Zielona Akcja.
   
mgr Przemysław Dudzik – Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
dr Halina Rechul – autorka i koordynator projektu

Przedłużamy termin przyjmowania prac do 6 lipca 2012 r!

W tym roku już po raz czwarty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny, mający na celu rozbudzenie pasji badawczych i poznawczych oraz promowanie wiedzy o energetyce wśród młodzieży, jak również zaktywizowanie ich do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Autorką i koordynatorką konkursu jest dr Halina Rechul, organizatorem – Muzeum Miasta Jaworzna. Tegoroczna edycja przeprowadzona będzie pod hasłem „Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa” i poświęcona promowaniu koncepcji smart, w szczególności technologii Smart Grid.

Technologia Smart Grid, czyli dosłownie Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna, stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju systemów elektroenergetycznych na całym świecie. W wielu krajach postrzegana jest jako najskuteczniejszy ze sposobów na zoptymalizowanie profilu wytwarzania i zużycia energii elektrycznej, ale również jako potencjalna możliwość efektywnego oddziaływania na poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii do odbiorców czy też integracji systemowej źródeł odnawialnych. Co wyróżnia ją spośród innych technologii? Mimo że zakres technologii Smart Grid nie jest, i najprawdopodobniej nigdy nie będzie, jednoznaczny, jej istotę można jasno określić: jest nią przeniesienie nacisku z wytwarzania energii na zarządzanie nią, a w szczególności jej transport i użytkowanie. Jest to w swej istocie wyzwalająca efekt synergii kooperacja „twardych” technologii energetycznych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi (ICT). Służy ona przede wszystkim inteligentnym społeczeństwom-prosumentom, w których odbiorca-konsument może stać się wytwórcą-producentem, czynnie uczestnicząc w grze rynkowej. Brzmi to może nieprzekonująco, ale każdy właściciel kotła gazowego we własnym domu czy mieszkaniu może oprócz ciepłej wody użytkowej i ciepła do ogrzewania pomieszczeń przy niewielkiej modernizacji układu wytwarzać energię elektryczną zarówno na własne potrzeby, jak i na „eksport” do miejscowej spółki dystrybucyjnej. Mając inteligentnie dostarczaną energię i inteligentne urządzenia, tacy prosumenci mogą podejmować rozsądne decyzje w zakresie gospodarowania energią, tak prozaiczne jak choćby włączanie pralki w nocy zamiast w dzień, jeśli będzie to korzystniejsze, powierzając nadzór nad optymalizacją  procesu wytwarzania i zużycia swojemu komputerowi. Idąca w miliony liczba takich zachowań daje efekt skali i zmienia oblicze systemu.
 
Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dwunastu określonych regulaminem tematów z zakresu inteligentnych technologii. Będą oni mogli wykazać się swoją wiedzą na temat inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych domów, czy urządzeń energooszczędnych, jak i podzielić się swoimi obserwacjami, refleksjami i pomysłami na sprostanie wyzwaniom takim jak, na przykład, promowanie inteligentnych rozwiązań, edukowanie społeczeństwa w dziedzinie energetyki, w końcu kształtowanie społeczeństwa prosumenckiego i sprostanie jego oczekiwaniom. Szczególnie wysoko cenione będzie niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Prace nadsyłać mogą osoby w wieku od 17 (pod warunkiem, że w dniu odbioru nagrody ukończone będą mieć 18 lat) do 22 roku życia. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas gali wieńczącej IV edycję konkursu.
 
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na konkurs oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Przewodniczyć Komisji i sprawować merytoryczny nadzór na konkursem po raz kolejny będzie Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W jej skład wejdą także dr Klaudia Giordano z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  dr inż. Michał Tomaszewski i dr inż. Wojciech Radziewicz z Politechniki Opolskiej, dr inż. Jarosław Dąbrowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mgr inż. Zbigniew Banasik, Wiceprezes Zarządu Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.
 
IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego honorowego patronatu udzielili: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydent Miasta Jaworzna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.  Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Katowice, CTV Jaworzno, Nowa Energia, Energia, Czysta Energia, Co Tydzień, Fundacja Silesia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Wiedza i Życie, www.Cire.pl, www.zielonalekcja.pl, www.chronmyklimat.pl, Energia Elektryczna, Klaster 3×20 oraz www.gablotkaszkolna. Więcej informacji na temat IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, regulamin konkursu – w tym listę tematów i wymogi odnośnie nadsyłanych prac, oraz formularze zgłoszenia znaleźć poniżej. Termin nadsyłania prac upływa 06.07.2012 r.

Zapraszamy do udziału!
support adidas eqt support 93 17 core black adidas eqt support 9317 core black release info adidas eqt support 93 17 core black release date adidas eqt support 93 17 core black adidas eqt support 9317 black turbo red adidas eqt adidas eqt support adv adidas eqt support adv camo pack adidas eqt support adv camo pack adidas eqt support adv adidas eqt spring 2017 collection adidas eqt milled leather pack release info adidas goes luxe eqt milled leather pack adidas eqt support adv turbo red releases date adidas eqt support adv turbo red lands tomorrow adidas eqt support adv primeknit core black turbo red adidas eqt turbo red collection adidas eqt turbo red collection adidas eqt support adv green camo
adidas eqt support adv 91 16 greycore black adidas eqt support adv 91 16 greycore black adidas eqt support adv triple black releases summer adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black adidas eqt support adv triple black available now adidas eqt support xeno pack eqt support 93 eqt support adv adidas originals eqt support xeno pack adidas eqt support xeno pack launches next month adidas eqt support og pack releasing soon this adidas eqt support og pack is releasing soon adidas eqt support 93 primeknit ba7506 adidas eqt light green pack womens adidas eqt light green pack coming soon this adidas eqt light green pack is exclusively for the ladies adidas eqt support adv white black adidas eqt support adv black adidas eqt turbo red collection adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv zebra coming soon