Zeszyty Historyczne nr 12

Początkiem 2010 r. został wydany kolejny numer Zeszytów Historycznych Miasta Jaworzna. Poruszone są w nim zagadnienia między innymi z zakresu: historii przemysłu, urbanistyki oraz sztuki ludowej.


Wydawca
Muzeum Miasta Jaworzna

Dyrektor
Przemysław Dudzik

Opracowanie graficzne
Sławomir Śląski

Korekta
Maria Kościuk

Skład, łamanie i przygotowanie do druku
Sławomir Śląski

Druk
Graffiti Studio Sp. z o.o.
Drukarnia Cyfrowa & Sitodruk

Cena: 5 zł


Spis treści

Maria Leś-Runicka, Ryzyko górniczego zawodu
Iwona Brandys, Jaworznicki strój ludowy
Przemysław Dudzik, Cementownia w Szczakowej i jej archiwum
Teobald Jałyński, Miasto w ruchu 
Bartłomiej Cieszyński, Nazewnictwo na mapach drzewostanu Jaworzna z końca XIX wieku
Elżbieta Trojan, Wybory gminne w Byczynie w roku 1925
Barbara Stanek, Ksiądz dr Stefan Kowalczyk, proboszcz parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie w latach 1963–1979