Zeszyty historyczne nr 11

W kolejnym, jedenastym numerze naszych zeszytów, ukazały się następujące artykuły:

Bartłomiej Cieszyński, Budownictwo drewniane w Jaworznie. 
Barbara Legutko, Żydzi w Jaworznie 
Iwona Brandys, Jaworznicki obraz Matki Bożej Wspomożycielki. Historia kultu i analiza ikonograficzna. 
Maria Leś-Runicka, Z dziejów wsi i miasta Szczakowej. 
Przemysław Maciejewski, Dzieje górnictwa węglowego w Jaworznie w okresie międzywojennym 1918-1939.

Cena: 5 zł