Z dziejów mojego miasta

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Jaworzna i dorobkiem minionych pokoleń, kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej poprzez poznanie przeszłości „małej ojczyzny”, umacnianie emocjonalnych związków z Jaworznem, a także budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów oraz wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. Konkurs corocznie odbywa się w miesiącu marcu. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna oraz Urząd Miejski w Jaworznie. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. 


Kontakt w sprawie konkursu:
Elżbieta Trojan
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl
tel.: +48 (32) 6181-953.

Edycje konkursu „Z dziejów mojego miasta”