„Z dziejów mojego miasta” – edycja II

Finał II Miejskiego Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta – 110 lat nadania praw miejskich” pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu. W dniu 25 marca br. w Muzeum Miasta Jaworzna odbył się finał konkursu Z dziejów mojego miasta – 110 lat nadania praw miejskich. Nagrody i okolicznościowe dyplomy laureatom wręczał zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek i Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik.