Wycinanka żydowska

Warsztaty poprzedzone będą krótką prelekcją zapoznającą młodych uczestników z tematyką żydowską. Prelekcja ma miejsce przy muzealnej ekspozycji judaików. Druga część odbywa się w sali lekcyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią wycinanki, zobaczą jej różnorodność i ciekawą symbolikę. W części praktycznej, po zapoznaniu się z techniką wykonania wycinanki, będą mogli samodzielnie zaprojektować i wykonać swoją pracę lub też skorzystać z przygotowanych wzorów. 

Grupa docelowa: szkoła podstawowa.