Warsztat z fechtunku

Od września 2017 roku Muzeum Miasta Jaworzna organizuje warsztaty z Fechtunku. Podczas zajęć, które są prowadzone w godzinach od 10:00 do 12:30 młodzi adepci uczą się posługiwania bronią średniowieczną przy użyciu specjalnej broni treningowej. Spotkania odbywają się regularnie w dwie wybrane soboty w miesiącu. W czerwcu odbędzie się turniej wewnętrzny, na którym uczniowie będą mogli zaprezentować szerszej publiczności nabytą wiedzę w praktyce. Poza walką prowadzone są częste rozmowy na temat broni i jej zastosowania, podczas których można dowiedzieć się czegoś nowego na temat militariów średniowiecznych. Zajęcia prowadzone są przez Tomasza Karżewicza, pracownika Muzeum oraz członka Bractwa Rycerskiego Ziemi Jaworznickiej, który stara się w jak największym stopniu przekazać swoją wiedzę uczestnikom warsztatów.