Tradycje domu żydowskiego. Od narodzin aż po śmierć

Prelekcja przybliżająca zasady związane z cyklem życia tradycyjnej żydowskiej rodziny. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami i obrzędami religijnymi, jakie towarzyszą członkom rodziny żydowskiej począwszy od narodzin, poprzez wejście w dorosłość aż po śmierć.