Spotkania z kulturą żydowską

Spotkania z kulturą żydowską to cykl wykładów poruszających tematykę rytuałów. Społeczność żydowska przez niemal 200 lat współtworzyła krajobraz Jaworzna stanowiąc znaczny procent jego mieszkańców. Niewiele zachowało się pamiątek poświadczających ten fakt. Najbardziej okazałą jest kirkut – cmentarz żydowski położony w Podłężu. Spotkania z kulturą żydowską mają na celu ocalić od zapomnienia ten etap historii Jaworzna poprzez przybliżanie obyczajowości i rytuałów związanych z przeżywaniem żydowskich świąt religijnych i rodzinnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim rekonstrukcja kolacji szabatowej pt. „Przy szabatowych świecach”, podczas której, przy zapalonych świecach i dźwiękach pieśni można spróbować tradycyjnych potraw żydowskich i przez chwilę utożsamić się z kulturą mniejszości, która przed laty współtworzyła krajobraz naszego miasta.  Spotkania odbywają się w rożnych terminach zatem zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.