Spotkania z kulturą sakralną

Sztuka sakralna to przestrzeń zarówno interpretacji religijnej jak i historycznej. Dla historyka sztuki jest to jednak głównie przestrzeń analizy artystycznej, bowiem obiekty sakralne są kontynuacją wielowiekowych, często ponadregionalnych zjawisk artystycznych. Zapraszam na cykl spotkań dotyczących tejże „świętej materii” Na spotkaniach będą omówione najbardziej interesujące przykłady sztuki i architektury sakralnej z terenu Jaworzna oraz regionu. Prowadzenie: Iwona Brandys.