Skok przez skórę

Skok przez skórę” to zajęcia odtwarzające wiedzę o jednej z najciekawszych, choć zapomnianych już, tradycji górniczych obchodzonych na terenie Jaworzna. Zwyczaj ten polegał na przyjmowaniu nowicjuszy do stanu górniczego przez stare strzechy. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarys dziejów jaworznickiego górnictwa (w oparciu o ekspozycję stałą). Wykonają również skok przez lisią skórę, która była symbolem ciężkiej pracy pod ziemią. Skok stanowił symbol przejścia młodych, niedoświadczonych górników, zwanych Młodymi Lisami, do stanu górniczego. Każdy z uczestników zajęć otrzyma dyplom przyjęcia.