Rody, herby, herbarze – zagadnienia z heraldyki

W trakcie zajęć dzieci poznają odpowiedzi na pytania: co to jest herb, skąd się wziął i jak się go opisuje. Uwieńczeniem spotkania będzie stworzenie przez uczniów własnego herbu według obowiązujących zasad heraldycznych.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa