Realizowane projekty

 

Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku
Wystawa czasowa „Karol Pniak. Jeden z nielicznych”
Strona internetowa „Obóz II Totalitaryzmów”
Wystawa „Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego na ziemiach polskich”
Wystawa „Obóz Dwóch Totalitaryzmów”