Na drabinie społeczeństwa feudalnego, czyli z wizytą u pana, chłopa i plebana

Celem lekcji jest przedstawienie struktury społeczeństwa w średniowieczu i epoce nowożytnej, hierarchii urzędów szlacheckiej Polski i powinności chłopa wobec swojego pana. Lekcja – obejmująca zagadnienia z historii społecznej, stawiającej na wskazywanie procesów długiego trwania, przy jednoczesnym ograniczeniu faktografii – jest świetnym uzupełnieniem programu nauczania historii w szkołach wszystkich typów. Lekcja odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.