Jeden z „Nielicznych” – historia życia Karola Pniaka

Celem lekcji jest przybliżenie życiorysu asa lotnictwa polskiego mjr. pil. Karola Pniaka. Prześledzimy jego szlak bojowy począwszy od kampanii wrześniowej 1939 r., poprzez bitwę o Anglię – za udział, w której został odznaczony przez brytyjską królową – oraz walki w Afryce. Zwrócimy także uwagę na smutny los bohatera po zakończeniu II wojny światowej i powrocie do Polski. Lekcja odbędzie się przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.