Jaworznickie zabytki sztuki sakralnej

Będziemy poznawać najciekawsze zabytki sztuki sakralnej. Uczestnicy zapoznają się z pojęciami: sacrum i profanum, z łacińskim nazewnictwem, symboliką przestrzeni sakralnej, stylami i ikonografią. Dowiedzą się np. czym jest epitafium, a czym obelisk.