Jaworznianin Wincenty Drabik

Prelekcja poświęcona życiu i twórczości wybitnego scenografa w kontekście Wielkiej Reformy Teatru w Polsce. (Wincenty Drabik urodził się w 1881 roku w Jaworznie. Jego twórczość w znaczący sposób wpłynęła na zreformowanie polskiej plastyki teatralnej, w tworzącym się po pierwszej wojnie teatrze polskim).