Jak ubierano się w Jaworznie

Strój od zawsze towarzyszył człowiekowi. Uczestnicy będą poznawać różne jego funkcje: stroju jako kostiumu, odzieży odświętnej, codziennej itp. Nauczą się rozpoznawać podstawowe
elementy ubioru ludowego i miejskiego dawnych mieszkańców miasta. W trakcie lekcji zaprezentowane zostaną lokalne odmiany kroju i haftu.